Karta Oferty Wersja 1 2018-01-22T14:07:52+00:00

Grunty - działka usługowa, 4 086 m2, Wrocław

Grunty - działka usługowa na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna

Cena: 1 290 000 PLN

316 PLN/m2

Karolina Winiarska
nr licencji: 24507
Tel.kom.: 737403024
Telefon: 737 403 024
nieruchomosci@bernacka.pl

Opis

Polecam ! Działka o powierzchni 4086 m2 na Stabłowicach przy ul. Starogajowej (zachodnia część Wrocławia). Nieruchomość objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
Link do uchwały :
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/33674/
Symbol przeznaczenia : 14U
§ 88. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14U ustala
się przeznaczenie:
1) usługi towarzyszące, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) obiekty upowszechniania kultury;
3) pracownie medyczne;
4) obiekty pomocy społecznej;
5) terenowe urządzenia sportowe;
6) kryte urządzenia sportowe;
7) produkcja drobna;
8) gastronomia;
9) handel detaliczny małopowierzchniowy A;
10) mieszkania towarzyszące;
11) zieleń rekreacyjna;
12) obiekty do parkowania;
13) obiekty infrastruktury technicznej.
2. W grupie kategorii przeznaczenia usługi towarzyszące, w ramach
przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) handel detaliczny małopowierzchniowy A i produkcję drobną dopuszcza
się wyłącznie o powierzchni użytkowej nie większej niż 150 m²;
2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od
poziomu terenu przy budynku lub budowli przekrytej dachem do
najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 9 m;
3) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 2,
z zastrzeżeniem pkt 4;
4) drugą kondygnację nadziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach
budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych
większym niż 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej
niż 1,20 m;
5) połacie dachowe dopuszcza się wyłącznie o kącie nachylenia nie
mniejszym niż 30° i nie większym niż 45°;
6) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu
terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy
niż 5 m;
7) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może
być większy niż 30%;
8) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa
od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 1;
9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej
10% powierzchni działki budowlanej.
4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie
od terenu 3KDZ poprzez teren 21Z.
Część działki posiada również symbol 21Z - teren przeznaczony na: skwery, place zabaw, ciągi piesze, ciągi rowerowe, obiekty infrastruktury technicznej.
Idealne miejsce na postawienie punktów usługowych, przychodni z gabinetami specjalistycznymi, domu opieki lub przedszkola. Można funkcje usługową połączyć z funkcją mieszkalną np. na wynajem.
Dostępne media: prąd (skrzynka ZK), woda, kanalizacja i gaz.
Przez teren działki przebiega sieć energetyczna SN przeznaczona do likwidacji - została wydana decyzja.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (asfaltowej) ul. Starogajowej.
W pobliżu zabudowa jednorodzinna. Piękne tereny zielone.
Przystanek autobusowy oraz tramwajowy.
Polecam i zapraszam na prezentację.
BERNACKA BN Karolina Winiarska 737 403 024.
Pełna oferta biura na bernacka.
W ramach naszej usługi zapewniamy profesjonalną pomoc i obsługę prawną transakcji!
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy użyte w tej prezentacji stanowią własność w świetle prawa autorskiego.

Oferta nr 17580346 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 17580346
Typ oferty Grunty - działka usługowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 1 290 000 PLN
Cena za m2 316 PLN
Powierzchnia 4 086 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Fabryczna
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Starogajowa
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.